ไก่ย่างมหานคร

brand naming and identity design 

Client —


Scope­ —

Year —